FRSLUBLIN.PL - Rejestracja / Registration
XIV INTEGRACYJNY BIEG ORLĄT, IV DĘBLIŃSKI BIEG ULICZNY
Dęblin - 2017-09-17

Zanim się zgłosisz do imprezy, przeczytaj regulamin

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA:
Imię/First name
 
 
Nazwisko/Last name
 
 
Kraj/Country
 
 
Płeć/Sex
 
 
Data urodzenia/
Date of birth
 
  DD MM RR
DANE KONTAKTOWE / CONTACT DATA:
Ulica/Street
 
 
Numer domu(mieszkania)/
Street Nr
 
 
Miejscowość/Town
 
 
Kod pocztowy/ZIP
 
 
adres e-mail
 
 
Numer telefonu/Phone
 
 
DANE DO ZAWODÓW / INFORMATIONS FOR EVENT:
Klub/Team
 
 
Typ zawodów
 
 
Klasyfikacja Osób Niepełnosprawnych
 
 
Klasyfikacja Najszybszy Biegacz i Biegaczka Dęblina
 
 
Klasyfikacja Najszybszy Mundurowy i Mundurowa
 
 
Prawidłowe zgłoszenie (dające pewność startu) obejmuje rejestrację i wniesienie opłaty startowej w terminie przewidzianym w regulaminie
* Pola opisane czerwonym kolorem, są wymagane do rejestracji.
1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów
3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w
formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych
osobowych Dz.Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące
do celów organizacyjnych.