Regulamin korzystania z aplikacji dla biegaczy „Pokochaj Bieganie w Lublinie” i płatności elektronicznych


I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu dla biegaczy „Pokochaj Bieganie w Lublinie”, zwanej dalej aplikacją.
2. Aplikacja została stworzona w celu usprawnienia zarządzania zapisami, opłatami i wynikami zawodów sportowych.
3. Każdy Użytkownik podczas rejestracji do aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.

II. Rejestracja w systemie


1. Użytkownik rejestrując się w portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aplikacji i imprez sportowych na które się zapisuje za pośrednictwem aplikacji.
2. Zgoda o której mowa w pkt. II.1 stanowi wyłączną podstawę włączenia i utrzymania danych osobowych Użytkownika w bazie danych.
3. Użytkownik, zakładając konto w aplikacji wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych zaplikacją, organizowanymi za pośrednictwem aplikacji imprezami sportowymi orazwiadomości dotyczące imprez sportowych, w których zgłosił swój udział.
4. Po dokonaniu rejestracji na wskazany w formularzy adres e-mail,każdy Użytkownik otrzyma wiadomość zawierająca link do aktywacji konta. Brak aktywacji konta uniemożliwi korzystanie z aplikacji.
5. Po pierwszym zalogowaniu do aplikacji Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić swoje dane (pola wymagane). Użytkownik zobowiązany jest podać dane zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.
6. Każdy Użytkownik ma możliwość dokonania edycji swoich danych
7. Administrator w przypadku stwierdzenia, iż konto Użytkownika zawiera nieprawdziwe dane lub jest niezgodne z niniejszym regulaminem może je zablokować lub usunąć.

III. Zgłoszenie udziału w zawodach


1. Użytkowni, który chce zapisać się na daną imprezę sportową powinien zalogować się do aplikacji, a w przypadku gdy nie posiada indywidualnego konta dokonać rejestracji.
2. Dostępne zapisy na imprezy sportowe za pośrednictwem aplikacji znajdują się w zakładce „Zapisy”.
3. Zapisując się na wybraną imprezę sportową Użytkownik podaje dane wymagane na potrzeby danej imprezy sportowej oraz wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie tej imprezy.
4. Po zapisaniu się na wybraną imprezę sportową Użytkownik może edytować podane dane do terminu określonego przez organizatora imprezy sportowej określonego każdorazowo w regulaminie danej imprezy.

IV. Płatności elektroniczne


1. Po dokonaniu zapisu na wybraną imprezę sportową, Użytkownik może dokonać płatności za udział w imprezie sportowej za pośrednictwem płatności elektronicznej lub przelewem na konto każdorazowo wskazane w regulaminie imprezy sportowej.
2. W przypadku wyboru płatności elektronicznej system automatycznie skieruje Użytkownika do formularza płatności elektronicznej z podaną, właściwą kwotą do zapłaty.
3. Formularz płatności elektronicznej obsługiwany jest przez operatora T-pay.com na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego podczas dokonywania płatności i prowadzony jest w oparciu o bezpieczne połączenia szyfrowane.
4. Prawidłowo przeprowadzona operacja płatności zostanie potwierdzona wiadomością email, a zgłoszenie Użytkownika do imprezy sportowej będzie oznaczone jako opłacone.
5. Po prawidłowo przeprowadzonej operacji płatności Użytkownikowi zostanie przydzielony numer startowy.

V. Rejestracja wyników


1. Użytkownik zalogowany do aplikacji może mieć wgląd w wyniki imprez sportowych w których brał udział obsługiwanych za pośrednictwem aplikacji.
2. Wyniki z imprez sportowych obsługiwanych w zakresie pomiaru czasu przez aplikację będą uzupełniane automatycznie.

VI. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie.
2. Użytkownicy, zakładający konto w aplikacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aplikacji przez Administratora, osoby i firmy współpracujące zAdministratorem oraz organizatora imprezy sortowej, na którą się zapisują, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
3. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych w zakładce Mój Profil. W przypadku edycji danych dotyczących konkretnego biegu, na który Użytkownik dokonał już rejestracji zmiany należy wprowadzić w zakładce Moje Biegi.
4. Użytkownik może zażądać usunięcia konta z aplikacji przez Administratora.
W tym celu należy wysłać wiadomość z żądaniem usunięcia na adres e-mail: pomoc@frslublin.pl wraz ze wskazaniem adresu e-mail na jaki zostało założone konto, które ma zostać usunięte z serwisu. Usunięcie konta jest nieodwracalne i równoznaczne z usunięciem wszelkich danych o zapisie i wyniku z zawodów.
5. Aplikacja zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej www.frslublin.pl.

VII. Reklamacje


1. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w procesie rejestracji, wykonywania zgłoszenia na imprezę sportową lub w procesie płatności każdy Użytkownik może złożyć reklamację w postaci wiadomości e-mail na adres: pomoc@frslublin.pl .
2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

VIII. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W razie sporówz Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

Telefon


81 524-45-10

Adres e-mail


pomoc@frslublin.pl

Adres

ul. Montażowa 16
20-214 Lublin

Strona internetowa


www.maraton.lublin.eu