Półkolonie Wakacje na Sportowo 2024

Formularz zgłoszeniowy

Lista zapisanych

Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 12 lat (konieczność ukończenia klasy I szkoły podstawowej). W półkoloniach mogą brać udział TYLKO dzieci mieszkające na terenie Miasta Lublin lub dzieci uczęszczające do szkoły na terenie Miasta Lublin. Więcej informacji na temat półkolonii znajduje się na stronie www.frs.lublin.eu

+48
@
Oświadczam, że mój syn/córka/podopieczny/podopieczna uczęszcza do szkoły na terenie Miasta Lublin i/lub mieszka na terenie Miasta Lublin. (*)
Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin półkolonii letnich pn. „Wakacje na Sportowo” organizowanych przez Fundację Rozwoju Sportu w Lublinie obowiązujący podczas okresu lipiec - sierpień 2024. (*)

Po wypełnieniu zgłoszenia rejestracyjnego w ciągu 3 dni należy dokonać płatności za turnus za pośrednictwem szybkiej płatności bądź na konto podane w regulaminie. Nie dokonanie płatności w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z półkolonii. 

Do zapłaty: 0,00 zł